Marta Smolková

0908 66 22 14
info@zahradkar-chovatel.sk

IČO: 48235610
DIČ:1121114027

Adresa prevádzky:
Veličná č.163V najbližšom období máte zatvorené počas týchto dní:

23. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019
26. 12. 2019
31. 12. 2019
1. 1. 2020
6. 1. 2020